อาชีวะยุค90 เพื่อสะท้อนปัญหาสังคมที่รุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุค 90 จนถึงตอนนี้

อาชีวะยุค90

อาชีวะยุค90 (4 KINGS 2021) หนังที่จะนำคุณย้อนนึกถึงปัญหาอาชีพในยุค 90’s ย้อนหลังไปเมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว ถ้าใครตามทันควรรู้ว่ามีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราและไม่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ของ. จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมาช้านานมาจนถึงทุกวันนี้ ปัญหานั้นคือความขัดแย้งระหว่างเด็กอาชีวะ แต่ที่จริงต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นทางอาชีพในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สายอาชีวะและสายอาชีวะเทคนิค

หลักสูตรเทคนิคมีไว้สำหรับอาชีพที่ไม่ใช้เครื่องกล เช่น การตลาด การบัญชี การตัดเย็บเสื้อผ้า การทำอาหาร ในขณะที่หลักสูตรด้านเทคนิคมีไว้สำหรับอาชีพด้านเทคนิค เช่น ผู้สร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ ความขัดแย้งที่เกิดจากเด็กอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงคือเด็กที่เรียนสายเทคนิค ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่รวบรวมเด็กชายจำนวนมาก แน่นอนว่าเด็กผู้ชายมาด้วยกัน ไม่มีใครรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในแต่ละสถาบันเป็นอย่างไรและอย่างไร

อาชีวะยุค90

4kings เป็นภาพยนตร์ที่พาเราย้อนกลับไปในยุค 90 ที่สังคมต้องเผชิญกับความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างสถาบันเด็กอาชีวศึกษา เนื่องจากเด็กอาชีวศึกษาอยู่ท่ามกลางความบ้าคลั่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แต่ละคนสร้างมิตรภาพ ภายในรั้วโรงเรียนและสร้างศัตรูนอกรั้วโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน หนังจะบอกเล่าเรื่องราวจริงของความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ รวมถึงการสร้างพระอินทร์จากอาชีวศึกษา

กลศาสตร์ บูรณพล จาก Buranaphon Technology, People’s Technology หรือที่หนึ่งในภาพยนตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ประชาชล เทคโนโลยี และสุดท้าย กนก ​​อาชีวศึกษา จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีกนก 4 สถาบันอาชีวศึกษาแห่งนี้ขึ้นชื่อ พวกเขาเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เรื่องราวจะเล่าผ่านเด็กหนุ่มชื่อบิลลี่ และคุณปู่ของเขาที่จะนำเราไปสู่โลกของนักเรียนอาชีวศึกษา และสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของวัยรุ่นที่ต่อสู้ กับการตั้งครรภ์ในโรงเรียนโดยไม่พร้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม ทุกสิ่งที่หล่อหลอมให้เป็นตัวของตัวเองในทุกวันนี้ ที่สร้างปัญหาให้กับสังคมทั่วโลก